MiniEurope-Education * NL
Is een tentoonstelling over Europa in een park als Mini-Europe een paradox?

 

Hoe is het mogelijk dat de informatie over de EU, een onderwerp dat vaak saai lijkt, in Mini-Europe op zo'n natuurlijke manier verloopt?

Thierry Mee¨s, gedelegeerd bestuurder van Mini-Europe en bestuurder van de Belgische Europese Beweging, legt het uit door het Europees project met een huwelijk te vergelijken. Een huwelijk is een positieve ontmoeting waarin de partners elkaar erkenning geven en erkenning van elkaar krijgen. Als er affiniteit is, ontstaat er een gezamenlijk project. Het bezoek aan Mini-Europe volgt hetzelfde principe. Eerst amuseren de bezoekers zich in het park. Daarna waarderen ze de ontdekking van de Europese diversiteit. En ze zijn nog trotser wanneer ze er hun eigen land in herkennen. Omdat iedereen ziet en wordt gezien, worden we ontvankelijker voor het gemeenschappelijk project van de EU.

Als we rekening houden met enerzijds de sfeer en anderzijds de context van cultureel toerisme, bestaat er een echte continu´teit tussen het park en de tentoonstelling.

De aanhoudende vraag heeft tot de stichting van een vzw. geleid, Mini-Europe Education, die instaat voor heel de informatieve en educatieve benadering van de EU. De vzw. is de initiatiefnemer van SPIRIT OF EUROPE.

 

entrance.jpg